Agile Consortium: Innoveren als een startup

Agile Consortium: Innoveren als een startup

Op 11 oktober jl. stonden Erik van Eekelen en ondergetekende op het Agile Consortium om toehoorders mee te nemen in een presentatie over ‘Innoveren als een startup’. Wat onderscheidt start-ups van corporates? Wat kenmerkt de startup-mentaliteit? Hoe komt het dat veel start-ups wendbaarder zijn dan grote bedrijven? Daarnaast hebben we ook aandacht geschonken aan het Cynefin-model en de theorie achter Lean Startup. Hierbij behandelden we de vragen: wat voor soort framework past het beste bij de context of situatie waarin jouw project zich bevindt? Hoe kun je een initiële backlog vormen als je je in een complexe situatie bevindt en eigenlijk nog niet echt weet waar je naartoe moet en je eigenlijk nog niet weet welke stappen je moet nemen?

Mocht je geïnteresseerd zijn in de volledige presentatie, neem dan graag contact met ons op. Het leidende voorbeeld is al de moeite waard! Voor nu behandel ik kort de waarde van het Cynefin-model evenals stappen die je kunt nemen als je je in een complexe situatie bevindt of als je een initiële backlog moet opzetten.

Het Cynefin-model, ontwikkeld door Dave Snowden, is in eerste instantie ontwikkeld om mensen te helpen met het nemen van beslissingen, afhankelijk van de context waarin mensen zich bevinden. Het model onderscheidt een vijftal kwadranten: disorder, chaos, complex, complicated en obvious (simple). Het zelfde gedachtegoed kan ook gebruikt worden als lens om frameworks als waterval, kanban, Scrum en Lean Startup op te mappen. Zo is Scrum bijvoorbeeld een logische aanpak voor het complicated domein, waar je een idee hebt van waar je naartoe wilt, maar nog niet exact weet welke stappen je daarvoor moet nemen. Waterval past mooi in een context waar je goed weet waar je naartoe wilt en je weet welke stappen je daarvoor moet nemen. We hebben het dan over een voorspelbare situatie. Dit domein heet het ‘obvious’ of ‘simple’-domein. Maar hoe zit het dan met een complexe situatie, waar je dus nog niet weet waar je naartoe wilt en niet echt welke stappen je daarvoor moet nemen? Wij stellen dat Lean Startup daar een passend framework voor is.

Lean Startup is een framework ontwikkeld door Eric Ries waar de build-measure-learn (figuur 1) cyclus centraal staat. Het model veronderstelt dat je pas echt weet wat klanten willen op het moment dat je een concept, product of idee toetst met een klant. Vervolgens leer je van deze klanttest en bepaal je hoe je verder gaat. Deze aanpak past ook uitstekend bij de situatie waarbij je nog niet echt weet waar je naartoe moet of welke stappen je daarvoor moet nemen. In feite heb je in die situatie slechts assumpties over wat het moet worden. Lean Startup veronderstelt dan dat je een Minimum Viable Product maakt die het mogelijk maakt om je kern-assumpties te toetsen. Een assumptie in deze context is een hypothese over hoe de wereld eruit ziet, bijvoorbeeld: mensen zijn bereid een premium te betalen om alledaagse producten direct te ontvangen. Op basis van de resultaten van je test met klanten kun je dan doorzetten (persevere) een andere weg of toepassing bepalen voor je product (pivot), of het idee annuleren. Een methodiek die we in de presentatie behandelden die hierop ingrijpt is een ‘Design Sprint’. De Design Sprint is een methodiek waar je in een tijdsbestek van 5 dagen van een concept naar een getest prototype gaat. De resultaten van deze sprint kunnen als input dienen voor een backlog.

Figuur 1. Lean Startup Cyclus

Vervolgens hebben we de build-measure-learn cyclus verder uitgediept om concrete handvatten te geven om het gedachtengoed te implementeren, zie figuur 2. In essentie gaat het er hier om dat je duidelijkheid creëert over de assumpties van je product of idee: wat moet er waar of onwaar zijn voor dit concept? Vervolgens creëer je een experiment om die hypothese(n) te toetsen. Belangrijk hierbij is dat dit niet duur of uitgebreid hoeft te zijn. Soms volstaat het creëren van een fictief krantenartikel over een product al om een eerste toets te doen over de levensvatbaarheid van het idee. Daarna is het essentieel om de resultaten van het experiment te onderzoeken en daar inzichten uit de halen. De laatste stap is het bepalen van de volgende stappen, of de resultaten van het experiment gebruiken om een voorzichtige backlog op te stellen.

Figuur 2. Stappenplan experimentatie complexe-domein

Samenvattend hebben we de toehoorders meegenomen, aan de hand van een leidend voorbeeld en voorbeelden uit de eigen ervaring, over hoe je innovatiever kunt worden in een groot bedrijf en die mindset kunt creëren. Daarnaast over hoe je Lean Startup en experimentatie kunt toepassen om kost-efficiënt assumpties te toetsen en je backlog te bepalen.

Meer weten? Neem contact op met Het ConsultancyHuis (info@hetconsultancyhuis.nl / +31 (0)30 3074491) of direct via LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/jamesdemulder/
https://www.linkedin.com/in/erikvaneekelen/