Agile Training NS

Agile Training NS

Het ConsultancyHuis is een onafhankelijke ICT-dienstverlener, opgericht in 2007. Wij ondersteunen aansprekende bedrijven in Nederland naast Project Management, Business Consultancy, Ontwikkelen en Testen ook op het vlak Agile en Lean werken. Hiervoor bieden wij consultants met zeer ruime ervaringen evenals diverse trainingen.

Vanuit de afdeling Reisinformatie van de NS kwam bij Het ConsultancyHuis de vraag om een Agile-training te verzorgen. Ondanks dat de betreffende afdeling zelf niet direct Agile gaat werken, krijgt de afdeling wel te maken met ICT-teams die volgens het Agile/Scrum-framework werken. Om enerzijds beter te begrijpen hoe die teams werken en anderzijds zelf ook ideeën op te doen over hoe meer Agile te denken en werken is er een training op maat georganiseerd. Een aantal van de deelnemers ging wel de rol van product owner vervullen en één van hen was daarvoor al gecertificeerd. Deze heeft in ons eindspel (zie onder) ook de rol van product owner vervult.

Samen met de 17 deelnemers hebben we het onder andere gehad over het Agile manifesto, de Agile principles en het Scrum-framework. Daarnaast hebben we ruime tijd besteed aan uiteenlopende vragen en praktische voorbeelden over hoe het Agile gedachtegoed toegepast kan worden binnen de eigen organisatie. Gegeven de Lean-ervaring van de deelnemers hebben we ook stilgestaan bij de relatie tussen Agile en Lean. Tot slot hebben we de deelnemers een aantal sprints laten ervaren door hen te vragen in teams een stad te maken met Lego! Om de teams uit te dagen de interactie met stakeholders aan te gaan en regelmatige feedback loops te hanteren, zorgen wij in de simulatie dat de deelnemers voor rework kunnen komen te staan als ze niet voldoende vragen naar de wensen. Hierdoor leert het team al vrij snel hoe belangrijk deze kernaspecten van Scrum zijn. We kijken terug op een erg leuke training!

Indien u interesse heeft in een Agile-training kunt ook contact opnemen met info@hetconsultancyhuis.nl.