Agile versus Lean, wanneer gebruik je nou wat?

Agile versus Lean, wanneer gebruik je nou wat?

Agile, Lean (Six Sigma) en DevOps. Deze kreten worden te pas en te onpas bij menig bedrijf geroepen. Maar wat betekenen deze termen? Wat ligt er aan ten grondslag? En misschien belangrijker nog: hoe kunnen we bepalen welk gedachtengoed of aanpak het beste aansluit bij onze situatie? Deze vraagstukken worden behandeld in de bijgevoegde publicatie. Hoewel er geen absolute waarheid is op dit vlak, biedt deze publicatie een uitstekend uitgangspunt en praatplaat om het gesprek op gang te brengen.

Om het volledige artikel te lezen, klik hier.