Download Rapport: Disruptive Innovatie in de energie sector

Download Rapport: Disruptive Innovatie in de energie sector

Wij hebben recent een rapport uitgebracht dat de “Disruptive Innovators” in de energie sector in kaart brengt, hier gratis te downloaden. Dit omdat wij bij onze klanten in die sector zien dat de standaard manier om naar innovatie te kijken niet langer volstaat: kwadranten gevuld met de gevestigde orde aan bedrijven leveren een weinig verassend beeld op. Echter, zodra we de startup scene meenemen dan zien we waar de echte disruptie vandaan gaat komen: startups met een totaal nieuwe kijk op het probleem. En dit niet pas over 10 of 5 jaar, maar eerder binnen de komende twee jaar. Dit rapport laat zeer duidelijk met voorbeelden, getallen en grafieken zien hoe dat van toepassing is op bijna alle aspecten van de energie sector.

Uit het (Engelstalige) rapport: “Disruptive Innovators are those rare companies that break the mould. They do not just work on linear innovation (gradual improvements), but try to come up with new ways to solve the needs of their customers (who may not recognise yet that they have these needs) in a different way.”