Het ConsultancyHuis Digitale energienetten

Wendbaar veranderen

Als organisatie wil je wendbaar zijn in snel veranderende omstandigheden. En in staat zijn om technologische innovaties snel in te passen. Een sterke regiefunctie, die business en IT duurzaam verbindt, is daarin cruciaal. Het ConsultancyHuis zorgt daarvoor met deskundig project- en programmamanagement, vaak in combinatie met een Agile aanpak. Zo helpen wij organisaties succesvol bij de uitvoering van projecten en programma’s en helpen wij startups om op te schalen.

Operationele vraagstukken

Flexibel en wendbaar omgaan met nieuwe klantvragen, veranderende marktomstandigheden en innovaties. Veranderingen doorvoeren met een steeds kortere time-to-market. Zijn jouw organisatie en processen daarop voorbereid? Het ConsultancyHuis helpt je processen sterk te verbeteren en optimaliseren. Zodat je waardevolle producten en diensten kunt opleveren met hoge kwaliteit tegen lage kosten. Wij zijn jouw Lean en Agile partner bij ontwikkelings- en innovatievraagstukken.

Het ConsultancyHuis Ketenoptimalisatie
Het ConsultancyHuis State of the art development

Data & Slimme Techniek

Het ontwikkelen van geavanceerde software in complexe omgevingen. Met een zwaartepunt op duurzame en innovatieve projecten. Dat is de passie van het ConsultancyHuis. We hebben een uitgebreid track record in de ontwikkeling en het testen van innovatieve, bedrijfskritische oplossingen. De juiste inzet en gebruik van data krijgt hier geheel volgens de trend een steeds prominentere rol. Het realiseren van toegevoegde waarde staat altijd centraal. ‘Business Driven Development’ noemen we dat!

Ons team met gespecialiseerde en ervaren consultants zijn inmiddels de vaste technologiepartner voor vele toonaangevende klanten.

Energietransitie

Samen staan we voor de enorme uitdaging om over te stappen naar een duurzame en CO2-arme energievoorziening. Op een manier die betaalbaar, betrouwbaar, eerlijk en inclusief is. De energietransitie heeft veel facetten en raakt iedereen. Het ConsultancyHuis helpt met slimme systemen, processen, architectuur en businessmodellen. Om een paar voorbeelden te noemen: wij ontsluiten energieflexibiliteit voor het in balans houden van vraag en aanbod, van slim laden tot grensoverschrijdende projecten. Wij digitaliseren en verslimmen de energienetten, ook de warmtenetten. Wij verankeren data-gedreven netbeheer en versterken de marktfacilitering. Wij verbeteren de voorspellingen voor congestiemanagement en bouwen mee aan nieuwe slimme energiediensten.

Dynamische transport beprijzing