Business consultancy

BUSINESS CONSULTANCY

Advies en implementatie

Onze Business Consultants vertalen uw businessvraagstukken via ICT-concepten naar praktijkoplossingen. Zij adviseren u over de verbetering van uw bedrijfsvoering en operationele processen.

Onze consultants helpen u ook graag om de voorgestelde verbeteringen te realiseren middels implementatiediensten, waarbij zij gewend zijn projectverantwoordelijkheid te dragen.

Al onze Business Consultants zijn Green Belt opgeleid. Daarnaast heeft Het ConsultancyHuis een zevental Lean Six Sigma Black Belts aan boord. Zij begeleiden u bij verbetertrajecten en geven advies over de inrichting en transitie naar een Lean organisatie.

Het ConsultancyHuis - Advies en implementatie
Het ConsultancyHuis - Procesverbetering

Procesverbetering

Onder procesverbetering verstaan we trajecten, waarbinnen onze Business Consultants verbeter- of verandertrajecten doorvoeren. Veelal bevinden deze trajecten zich op het snijvlak van operatie en ICT.

Onze consultants beschikken over sterke analytische vaardigheden, sociale en communicatieve vaardigheden en uitgebreide kennis van uw vakgebied en processen.

Hierdoor kunnen zij in korte tijd uw bedrijfsvraagstukken analyseren en oplossingen voorstellen/implementeren.

Verandermanagement

Onder verandermanagement verstaan we elke vorm van organisatorische verandering. Van het stroomlijnen van processen tot het implementeren van een nieuw te gebruiken systeem.

Verandermanagement richt zich op de overgang van de huidige situatie naar de gewenste toekomstige situatie.

Onze Business Consultants controleren en sturen het veranderingsproces op basis van het gewenste resultaat. Zij stroomlijnen het proces van aanvang tot en met implementatie.

Het ConsultancyHuis - Verandermanagement
Lean Six Sigma

Lean en Six Sigma

Veel bedrijven willen slimmer en efficiënter werken. Lean en Six Sigma worden dan ook veel toegepast binnen de klantenkring van Het ConsultancyHuis.

De overstap naar Lean is voor veel bedrijven lastig. Het vraagt een andere benadering van processen. Het ConsultancyHuis heeft een Awareness Training opgezet om de beginselen van Lean, het stappenplan en een aantal tools toe te lichten.

Het doel van Six Sigma is om de kwaliteit van de output van processen te verhogen door fouten en defecten te ontdekken en deze te verwijderen/voorkomen. Dit verhoogt doorgaans de efficiëntie, kwaliteit en klantevredenheid.

Al onze Business Consultants zijn Green Belt opgeleid. Daarnaast heeft Het ConsultancyHuis een zevental Lean Six Sigma Black Belts aan boord. Onze Black Belts helpen bedrijven in de begeleiding van verbetertrajecten en geven advies over de inrichting en aanpak om tot een Lean organisatie te komen.