Energietransitie

Flexibiliteit, dé factor voor een betrouwbare energievoorziening

De leveringszekerheid van elektriciteit is – ook met de komst van nieuwe en duurzame energiebronnen – gestoeld op twee belangrijke componenten: er moet altijd genoeg elektriciteit worden opgewekt om aan de vraag te voldoen én opwek en verbruik moeten aan elkaar gelijk zijn. Beide facetten zijn cruciaal om het net in balans te houden. ‘Flexibiliteit’ is daarvoor een oplossing. Manon van Beek, CEO van TenneT, noemde flexibiliteit in diverse interviews zelfs al ‘de nieuwe renewable’. TenneT maakt er werk van door meerdere balanceringsproducten aan te bieden. Die moeten marktpartijen ertoe bewegen flexibiliteit te leveren om het net in balans te brengen én te houden.

Consultants van Het ConsultancyHuis helpen daarbij. Ondernemend als we zijn, werken we proactief aan vraagstukken rond flexibilisering, balancering en congestiemanagement. Dat doen we samen met netbeheerders, marktpartijen (BSP = Balancing Service Providers) en elektriciteitsverbruikers (DSM = Demand Side Management). Die krachtenbundeling is nodig om duurzame energiebronnen maximaal in te kunnen zetten, in Nederland en in Europa.

Het ConsultancyHuis Flexibiliteit
Het ConsultancyHuis Congestiemanagement

Congestiemanagement brengt klant, markt en elektriciteitsnet bij elkaar

De impact waarmee de energietransitie de wereld overspoelt, heeft gevolgen voor de bestaande elektriciteitsnetten. Het uitbreiden en verzwaren van deze netten is kostbaar en gaat bovendien langzamer dan de snelheid waarmee duurzame energie-initiatieven worden gerealiseerd. Om overbelasting op piekmomenten te voorkomen en de beschikbare netcapaciteit eerlijk en efficiënt te verdelen, biedt congestiemanagement uitkomst. Congestiemanagement is een marktgebaseerde oplossing: op momenten dat netbeheerders congestie verwachten, staan er vergoedingen tegenover meer of minder energieverbruik én meer of minder teruglevering. Het online handelsplatform GOPACS speelt hierin een belangrijke rol.

Het ConsultancyHuis ondersteunt met consultancy de vraagstukken en mogelijke oplossingen voor congestiemanagement. We ontwerpen, ontwikkelen en implementeren hiervoor processen en tooling voor de geautomatiseerde uitvoer van congestiemanagement. Hiermee brengen we klant, markt en elektriciteitsnet bijeen. Dit leidt tot een hogere netveiligheid en het voorkomen van congestie.

Marktfacilitering: Eerste Hulp bij Energie-innovatie

Netbeheerders, leveranciers en andere marktpartijen werken nauw samen om mee te kunnen bewegen met de ingrijpende veranderingen in de energiemarkt. De komende tijd gaan de veranderingen zelfs versnellen. Dat komt ondermeer door de verdere digitalisering van dienstverlening zoals data uit slimme meters. Maar bijvoorbeeld ook door de komst van nieuwe ontwikkelingen in elektrisch vervoer en duurzame energieopwekking.

De ervaren consultants van Het ConsultancyHuis weten op deze dynamische energiemarkt de weg. Ze kennen de sector van binnen en van buiten. Faciliteren opdrachtgevers met processen en tooling. Of het nu gaat om sectorreleases en C-ARM of congestiemanagement en Allocatie 2.0. Zo verbinden we onze klanten aan nieuwe, vooruitstrevende oplossingen voor de energietransitie.

Het ConsultancyHuis Marktfacilitering
Het ConsultancyHuis Digitale energienetten

Energietransitie-voorwaarde #1: digitale energienetten

Het digitaliseren van de energienetten is cruciaal voor een betrouwbare elektriciteitslevering. Zeker met het oog op de innovaties die er in duurzame energie bijkomen. Daarmee groeit de behoefte aan data. Bijvoorbeeld om prestaties te meten en netten slimmer te beheren. Maar ook om verstoringen te beperken of te voorkomen. Het digitaliseren van de netten gebeurt voornamelijk met slimme apparatuur. Daarmee kunnen bedrijven de netten op afstand aansturen en uitlezen.

Het ConsultancyHuis heeft ruime ervaring in deze zogenoemde Operationele Technologie (OT). We ontwikkelen er applicaties voor en zetten monitoringsystemen op. Ook beheren we de bijbehorende OT-ketens. Dat doen we op de ConsultancyHuis-manier: we verbinden álle partners in de hele keten met elkaar. We zien in onze dagelijkse praktijk dat dit leidt tot het beste resultaat.