Operationele vraagstukken

Operationele vraagstukken

Ketenoptimalisatie

Operationele ketens zijn het kloppende hart van een organisatie. Ze zorgen ervoor dat de primaire processen optimaal functioneren. Dit is te danken aan een uitgelezen combinatie van meten, analyseren en bijsturen. Soms zijn er fundamentele veranderingen nodig. Bijvoorbeeld door nieuwe omstandigheden. Vaak vragen die om ketenoptimalisatie op het gebied van organisatie, processen en IT. Essentieel, omdat organisaties zich daarmee snel kunnen aanpassen aan de veranderingen die op hen afkomen.

De consultants van Het ConsultancyHuis weten als geen ander hoe ze organisaties verder kunnen brengen in hun ketenoptimalisatie. Zowel in de fase van analyse als in die van uitvoering staan we voor hen klaar. We brengen alle expertise mee die nodig is, van kennis op het gebied van duurzame organisatie- en procesinrichting tot Lean Six Sigma en ‘slim automatiseren’. Zo maken we het voor organisaties mogelijk snel in te spelen op de dynamiek die hen continu omringt.

Het ConsultancyHuis Ketenoptimalisatie
Het ConsultancyHuis Kwaliteit van dienstverlening

Kwaliteit van dienstverlening

Duurzaam kwaliteit bieden is een voorwaarde voor groei en succes. Je houdt er bestaande klanten mee aan boord en je werft sneller nieuwe. Kwaliteit leveren leidt bovendien tot grip op kosten. Alle reden dus om de kwaliteit van de dienstverlening scherp in het oog te houden. En waar nodig te verbeteren.

Het ConsultancyHuis brengt het kwaliteitsniveau van dienstverlening van organisaties in kaart. Onze consultants maken inzichtelijk waar een onderneming het best op kan sturen om kwaliteit vast te houden. Is er verbetering nodig? Dan helpen we met het boven water krijgen van de oorzaken. Daarna ontwerpen, implementeren en borgen we oplossingen. Onze aanpak valt in de categorie ‘ondernemend en pragmatisch’. We hebben de denkkracht om samen met organisaties te bepalen wat de beste route is. Daarnaast bieden we focus, expertise en een hands-on mentaliteit. Daarmee voeren we verbeteringen succesvol en gestructureerd door. We passen hierbij altijd de nieuwste methoden en technieken toe zoals Lean Thinking en Lean Six Sigma. Zo kunnen organisaties de kwaliteit (blijven) bieden die hun bestaande en toekomstige klanten van hen verwachten.

Digitalisering

Digitalisering is: steeds kleiner wordende elektronische apparaten met méér rekenkracht, méér  opslagcapaciteit, omgeven door méér communicatiebandbreedte. Drijvende krachten achter de innovaties: de zogeheten SMAC-technologieën (Social, Mobile, Analytics en Cloud-computing). Ze bieden een oneindig palet aan mogelijkheden en kansen. Tegelijkertijd drijven deze krachten ook een klimaat aan die wereldwijd wordt aangeduid als VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue. In dit klimaat opereren, vraagt om ‘digitaliseren met beleid’. Om wendbaar, flexibel en ‘tweehandig’ (ambidexter) zijn.

Het ConsultancyHuis ondersteunt opdrachtgevers hierbij. Onze consultants werken, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samen. Ze verbinden het ene specialisme met het andere. Delen kennis met elkaar waardoor we ons over technologische én organisatorische vraagstukken van digitalisering buigen. Wat dat in de praktijk betekent? Dat we steeds vaker technieken als Artificial Intelligence, Machine & Deep Learning, of bijvoorbeeld Voice Assistance combineren met onze bedrijfskundige en marktkennis. Deze mix van disciplines beschouwen we als de kracht van onze aanpak.

Het ConsultancyHuis Digitalisering