Proces- en Organisatieverbetering

Proces- en organisatieverbetering

Onze consultants helpen processen te optimaliseren en organisaties wendbaar te maken

Het ConsultancyHuis staat voor Lean en Agile werken in de ontwikkelings- en innovatievraagstukken van vandaag. Onze Agile en Lean consultants vertalen de businessvraagstukken van onze klanten, via ICT-concepten naar praktijkoplossingen. Zij adviseren over de verbetering van de bedrijfsvoering en operationele processen. Onze consultants helpen vervolgens ook graag om de voorgestelde verbeteringen te realiseren middels advies, coaching en implementatie, waarbij wij gewend zijn om projectverantwoordelijkheid te dragen. Zo hebben wij Lean Six Sigma Black belts in dienst, Agile coaches en Scrum masters. Consultants die binnen organisaties gewend zijn om te opereren in het speelveld van kwaliteit, tijd, geld en functionaliteit waarin het leveren van waarde in korte iteraties dagelijkse praktijk is.

Proces_en_organisatieverbetering
Het ConsultancyHuis - Business Consultancy

Procesverbetering

Onder procesverbetering verstaan we trajecten, waarbinnen onze consultants verbeter- of verandertrajecten doorvoeren. Veelal bevinden deze trajecten zich op het snijvlak van business en ICT.

Onze consultants beschikken over sterke analytische vaardighedensociale en communicatieve vaardigheden en uitgebreide kennis van uw vakgebied en processen.

Hierdoor kunnen zij uw bedrijfsvraagstukken snel en efficiënt analyseren en oplossingen voorstellen/implementeren.

Veranderen

Bedrijven moeten steeds sneller reageren op de veranderende klantvraag. Daarvoor is een andere manier van werken nodig met een focus op zelfstandige teams en kleine iteratieve verbeteringen die zeer regelmatig in de markt kunnen worden gezet en getest.

Wij hebben de Agile coaches, ScrumMasters, Continuous Delivery en DevOps experts in huis om deze verandering in gang te zetten, en verder te verbeteren.

En daarna gaan we nog een stap verder: met nieuwe innovatie methodes, deels gebaseerd op hoe Startups werken, kunnen onze Innovatie consultants helpen om de concurrentie voor te blijven.

Het ConsultancyHuis - Uw vaste technologiepartner
Lean Six Sigma Companion

Lean en Six Sigma

Veel bedrijven willen slimmer en efficiënter werken. Lean en Six Sigma worden dan ook veel toegepast binnen de klantenkring van Het ConsultancyHuis.

De overstap naar Lean is voor veel bedrijven lastig. Het vraagt een andere benadering van processen. Het ConsultancyHuis heeft een Awareness Training opgezet om de beginselen van Lean, het stappenplan en een aantal tools toe te lichten.

Het doel van Six Sigma is om de kwaliteit van de output van processen te verhogen door fouten en defecten te ontdekken en deze te verwijderen/voorkomen. Dit verhoogt doorgaans de efficiëntie, kwaliteit en klantevredenheid.

Al onze Business Consultants zijn Green Belt opgeleid. Daarnaast heeft Het ConsultancyHuis een zevental Lean Six Sigma Black Belts aan boord. Onze Black Belts helpen bedrijven in de begeleiding van verbetertrajecten en geven advies over de inrichting en aanpak om tot een Lean organisatie te komen.

Vacatures voor proces- & organisatieverbetering