Wendbaar veranderen

Transitie versnellen

Regie op verandering

De noodzaak om te vernieuwen en te veranderen is binnen organisaties een constante factor geworden. Bijvoorbeeld omdat de markt verandert, omdat de interne organisatie effectiever kan of vanwege processen die best wat efficiënter mogen verlopen. Of misschien is de IT niet meer passend. Welke verandering organisaties ook in gang zetten, het is niet vanzelfsprekend dat ze in hun missie slagen.

De project-, programma- en interimmanagers van Het ConsultancyHuis hebben ruime ervaring in  het begeleiden van veranderingen die organisaties willen doorvoeren. Dat doen ze op basis van onze drie kernwaarden Ondernemend, Verbindend en Duurzaam. Die vertalen we in ‘initiatief en daadkracht’, ‘aandacht voor de verhoudingen binnen de organisatie’ en ‘focus op een stabiele eindsituatie’. Deze drie-eenheid leidt tot succesvolle resultaten.  We combineren onze ervaring in project en programmamanagement met diepgaande kennis van de markten waarin we werkzaam zijn. Zo geven we effectief invulling aan de regie die nodig is om complexe verandertrajecten succesvol te begeleiden.

Het ConsultancyHuis Regie op verandering
Het ConsultancyHuis Interim management

Interim Management

Het ConsultancyHuis beschikt over Interim Managers met brede kennis en ervaring. Wij ondersteunen klanten op twee manieren: het op tijdelijke basis invullen van strategische posities (capaciteit) en het realiseren van een concrete verandering of het oplossen van een probleemsituatie.

In beide gevallen maken we duidelijke afspraken, met heldere resultaatdoelstellingen binnen de afgesproken tijd en het overeengekomen budget.

Agile in de praktijk

Steeds meer organisaties ontdekken de waarde van Agile werken. Ze beseffen dat wendbaar en flexibel zijn helpt om succesvol te zijn in een snel veranderende, concurrerende omgeving. Een omgeving ook, waarin de meest effectieve ‘time-to-market’ ertoe doet. En waarin het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten prioriteit heeft.

De professionals van Het ConsultancyHuis kennen de kracht van Agile werken uit de praktijk: onze Agile coaches helpen organisaties bij hun Agile transities. Onze ervaren Scrum Masters ontwikkelen en begeleiden Scrum-teams. Hierbij nemen we steeds de meest actuele inzichten mee. We blijven onszelf op dit vlak continu ontwikkelen. Zo ondersteunen we, met al onze kennis en ervaring, organisaties bij hun duurzame transitie naar Agile werken. En helpen we ze succesvol te ondernemen in de 21ste eeuw.

Het ConsultancyHuis Agile in de praktijk