Goede doelen

Vier procent van de bruto winst van Het ConsultancyHuis gaat naar goede doelen!

Justdiggit

De wereld heeft te maken met grote uitdagingen als klimaatverandering en droogte.  Met name in Afrika slaat deze droogte hard toe. Dertig van de vierenvijftig landen zijn er ecologisch slecht aan toe. JustDiggit zet zich in om droge gebieden in Afrika weer vruchtbaar en groen te maken. En daardoor op den duur ook koeler. De manier waarop ze dat doen is van een geniale eenvoud. Met een schep en lokale boeren die de schep in de grond willen steken.

Door het aanleggen van zogenaamde ‘bunds’ (halve maan vorige kuilen) wordt het regenwater, wat wel degelijk valt, langer vastgehouden. Hierdoor kunnen zaden ontkiemen en herstelt de vegetatie. Op deze manier wordt tevens erosie tegen gegaan. De vergroening van de omgeving zorgt voor een vochtiger atmosfeer en dat zorgt weer voor verkoeling.

Zoals Justdiggit zelf zegt: “Als we de aarde kunnen opwarmen, kunnen we hem ook weer afkoelen. Gewoon met een schep. De eenvoud en schaalbaarheid van de aanpak is enorm krachtig.”

De medewerkers van Het ConsultancyHuis hebben een passie voor duurzaamheid en klimaat. Omdat de aanpak van Justdiggit hen enorm aanspreekt ondersteunen zij van harte de projecten en doelen van Justdiggit.

Rise and Shine

In de sloppenwijk van Bogotá runt Julian met zijn vrouw Yulexi een kindertehuis. Het is een centrum voor dagopvang voor kinderen uit de sloppenwijk die anders op de straat zwerven.

Het zijn kinderen van ouders die vaak weinig tot geen zorg aan hun kinderen kunnen of willen besteden. In de sloppenwijk zijn veel problemen met drugs, drank en (huiselijk) geweld. Kinderen zijn daar altijd de dupe van.

Dagelijks bezoeken zo’n 30 á 40 kinderen het dagopvangcentrum van Julian. Hij zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en dat ze huiswerk maken. Hij leert de kinderen normaal om te gaan met elkaar en te luisteren naar elkaar.

Julian leert de kinderen praktische zaken als handen wassen en spullen opruimen. Ook geeft hij de kinderen maaltijden, want thuis is er slechts eenmaal per dag wat te eten. Het is vaak nodig om de kinderen ’s morgens weer tot ‘rust’ te krijgen.

Het komt regelmatig voor dat de kinderen ’s nachts zijn geconfronteerd met geweld of daar zelf slachtoffer van zijn geweest. Via de kinderen proberen Julian en Yulexi ook contact te maken met de ouders en hen op een ander, beter pad te krijgen. Het gaat om ouders die werkloos zijn, in de drugshandel zitten, zelf verslaafd zijn.

In huis is vaak sprake van huiselijk, seksueel geweld. Veelal gaat het ook om gezinnen waarbij de moeder er alleen voor staat omdat de vader(s) verdwenen zijn. Julian en Yulexi doen dit werk samen met een team van vrijwilligers.

Voor diverse kinderen is de situatie thuis dermate bedreigend dat Julian en Yulexi ook hebben besloten enkele van deze kinderen te adopteren. Zij wonen permanent bij hen en ontvangen de liefde en zorg die kinderen tot gelukkige kinderen maakt.

In hun huis buiten Bogotá, dat ook middels donaties tot stand is gekomen, hebben Julian en Yulexi ruimte voor ongeveer 6 pleegkinderen. Maar dit is ook afhankelijk van de donaties die zij ontvangen, omdat alle kosten voor de opvoeding en opleiding door Julian en Yulexi gedragen worden.

Onlangs is een pleegkind afgestudeerd als verpleegkundige. Zij is het bewijs dat ook kinderen uit de sloppenwijk met financiële hulp een beter leven kunnen opbouwen.

Mede dankzij de donaties van Het ConsultancyHuis hebben we een nieuw dagopvangcentrum kunnen realiseren in de sloppenwijk Ciudad Bolivar. Maar ook zijn we in staat om kinderen een vakopleiding te laten volgen.

Op dit moment doen nog vier kinderen een vakopleiding, gefinancierd onder meer met gelden van Het ConsultancyHuis. De behoefte om een opleiding te volgen is erg groot, want kinderen zien in dat dát de enige mogelijkheid is om het leven in de sloppenwijk te ontvluchten.