Goede doelen

Vier procent van onze bruto winst gaat naar goede doelen!

Rise and Shine

In de sloppenwijk van Bogotá runt Julian met zijn vrouw Yulexi een kindertehuis. Het is een centrum voor dagopvang voor kinderen uit de sloppenwijk die anders op de straat zwerven.

Het zijn kinderen van ouders die vaak weinig tot geen zorg aan hun kinderen kunnen of willen besteden. In de sloppenwijk zijn veel problemen met drugs, drank en (huiselijk) geweld. Kinderen zijn daar altijd de dupe van.

Dagelijks bezoeken zo’n 30 á 40 kinderen het dagopvangcentrum van Julian. Hij zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en dat ze huiswerk maken. Hij leert de kinderen normaal om te gaan met elkaar en te luisteren naar elkaar.

Julian leert de kinderen praktische zaken als handen wassen en spullen opruimen. Ook geeft hij de kinderen maaltijden, want thuis is er slechts eenmaal per dag wat te eten. Het is vaak nodig om de kinderen ’s morgens weer tot ‘rust’ te krijgen.

Het komt regelmatig voor dat de kinderen ’s nachts zijn geconfronteerd met geweld of daar zelf slachtoffer van zijn geweest. Via de kinderen proberen Julian en Yulexi ook contact te maken met de ouders en hen op een ander, beter pad te krijgen. Het gaat om ouders die werkloos zijn, in de drugshandel zitten, zelf verslaafd zijn.

In huis is vaak sprake van huiselijk, seksueel geweld. Veelal gaat het ook om gezinnen waarbij de moeder er alleen voor staat omdat de vader(s) verdwenen zijn. Julian en Yulexi doen dit werk samen met een team van vrijwilligers.

Voor diverse kinderen is de situatie thuis dermate bedreigend dat Julian en Yulexi ook hebben besloten enkele van deze kinderen te adopteren. Zij wonen permanent bij hen en ontvangen de liefde en zorg die kinderen tot gelukkige kinderen maakt.

In hun huis buiten Bogotá, dat ook middels donaties tot stand is gekomen, hebben Julian en Yulexi ruimte voor ongeveer 6 pleegkinderen. Maar dit is ook afhankelijk van de donaties die zij ontvangen, omdat alle kosten voor de opvoeding en opleiding door Julian en Yulexi gedragen worden.

Onlangs is een pleegkind afgestudeerd als verpleegkundige. Zij is het bewijs dat ook kinderen uit de sloppenwijk met financiële hulp een beter leven kunnen opbouwen.

Mede dankzij de donaties van Het ConsultancyHuis hebben we een nieuw dagopvangcentrum kunnen realiseren in de sloppenwijk Ciudad Bolivar. Maar ook zijn we in staat om kinderen een vakopleiding te laten volgen.

Op dit moment doen nog vier kinderen een vakopleiding, gefinancierd onder meer met gelden van Het ConsultancyHuis. De behoefte om een opleiding te volgen is erg groot, want kinderen zien in dat dát de enige mogelijkheid is om het leven in de sloppenwijk te ontvluchten.

Stichting Tibet

Het Tibetfonds is in 2012 opgericht om gevluchte Tibetanen – en met name Tibetaanse kinderen – te steunen. Sinds 11 oktober 2013 is het fonds ondergebracht in een stichting: Stichting Tibet.

Het ConsultancyHuis draagt een steentje bij om in korte tijd zoveel mogelijk ondersteunende projecten en  activiteiten te realiseren.

Zo investeerde Het ConsultancyHuis reeds in onderwijs voor Tibetaanse kinderen (zomer- en winterscholen), aanplantingen, drinkbaar water en medische voorzieningen.

De basiswatervoorzieningen in de vluchtelingenkampen van Tibet laten bijvoorbeeld vaak te wensen over. De waterleidingen liggen meestal al vele jaren onaangeroerd onder de grond, zijn van kunststof en worden gelijmd.

Dat maakt lokale dorpjes erg kwetsbaar. In één van de vluchtelingendorpjes hadden de bewoners vorig jaar slechts een half uurtje tot een uurtje per dag stromend water.

Daarom investeerde Het ConsultancyHuis in de vernieuwing van de lokale watertoren en het herstel van de waterleidingen. Water is immers een basisrecht voor iedereen.

De bejaardenhuizen in Tibet bieden gratis onderdak en medische zorg, waaronder doktersrekeningen en medicijnen. Ze zijn echter volledig afhankelijk van donaties. Helaas zit de Tibetaanse regering in ballingschap en dus krap bij kas.

Daarom steunt Het ConsultancyHuis bejaardenhuizen en kleinere individuele projecten met medische donaties. Phuntsok Tsering, die zijn bejaarde moeder verzorgt, is een voorbeeld van zo’n project.

De moeder van Phuntsok verkocht de melk van hun ene koe, maar wegens pijnlijke knieën, slechte ogen en hoge bloeddruk lukt dat niet meer. Ze hebben veel dokterskosten en die kan Phuntsok met zijn baantje als lassershulp niet alleen betalen.