Kennisdelen à la HCH: Centralisatie Marktfacilitering netbeheer

Kennisdelen à la HCH: Centralisatie Marktfacilitering netbeheer

Bij Het ConsultancyHuis vinden we kennisdeling belangrijk en dat doen we op allerlei manieren. Eén van de manieren waarop we kennis opbouwen én delen is via Tribes. Deze Tribes zijn vrijwillige en tijdelijke samenwerkingsverbanden van collega’s die zich (naast hun reguliere werkzaamheden) verdiepen in bepaalde actuele onderwerpen. Eén van die actuele onderwerpen is de centralisatie van marktfaciliteringsprocessen van netbeheerders middels het project C-ARM.

C-ARM staat voor Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata, een onderwerp dat in de energiemarkt, in het bijzonder bij de netbeheerders, zeer actueel is. Allocatie en reconciliatie zijn processen die netbeheerders uitvoeren in het kader van hun marktfaciliteringsrol: het toekennen en verrekenen van energiestromen. Met C-ARM worden de gegevens van deze processen en de daarvoor benodigde Meetdata gecentraliseerd en verder gestandaardiseerd (uniformering). Met het deze nieuwe stap in de centralisatie kan, het toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt worden afgestemd.

Het ConsultancyHuis heeft een lange geschiedenis van dienstverlening in de dynamische energiemarkt. Onze medewerkers hebben bijgedragen aan de diverse ontwikkelingen bij leveranciers en netbeheerders zowel voor als na de liberalisatie in 2004. Enkele voorbeelden hiervan: advies en inrichting van ECH (Voorloper van EDSN), begeleiden aanpassingen in het kader van de splitsing tussen leverancier en netbeheerder, procesinrichting ten behoeve van facturatie, ondersteuning in Stroomopwaarts en ondersteuning bij Allocatie & Reconciliatie. In dat licht gezien is het dan ook logisch dat wij als Het ConsultancyHuis ook met betrekking tot de ontwikkeling van C-ARM gevraagd zijn om mee helpen

Het ConsultancyHuis is al enige tijd betrokken bij dit project, bij zowel EDSN als één van de netbeheerders. Een belangrijk project voor de markt, aangezien alle netbeheerders hiermee te maken hebben of krijgen. Gezien onze domeinkennis op dit onderwerp is het dus van belang om deze kennis ook te delen met onze collega’s. En daar komt de Tribe in beeld.

In september hebben we daarom voor een groep collega’s een interactieve informatieavond over C-ARM gegeven. Een vijftal collega’s heeft – ieder vanuit zijn/haar eigen kennis en ervaring – tijdens de avond een deel van het verhaal verteld. De drukbezochte avond ging van start met het schetsen van de context waarin het C-ARM-project zich afspeelt: de trend sinds de liberalisering van steeds meer marktprocessen centraal uitvoeren in plaats van individueel bij elke marktpartij. Vervolgens is uitgelegd wat allocatie en reconciliatie is en hoe deze processen in elkaar zitten. Tenslotte is verteld welke impact het project heeft aan zowel de netbeheerderskant als bij EDSN.

Het werd een interactieve avond waarin we elkaar inhoudelijk mee hebben genomen in de recente ontwikkelingen van een thema dat best complex is. Maar met een combinatie van interactie, diverse sprekers en niet te onderschatten humor is het een geslaagde avond geworden. Wil je meer weten over C-ARM en Het ConsultancyHuis? Neem dan contact op met Bas Haan via 06 10 98 89 44 of bas.haan@hetconsultancyhuis.nl.