Lean Six Sigma meer combineren met de kennis van 2020

Lean Six Sigma meer combineren met de kennis van 2020

Ze wordt behoorlijk aan de tand gevoeld…

…deze methode om kwaliteit en efficiëntie door te voeren in organisaties. In mei vorig jaar organiseerde het Lean Six Sigma opleidingsinstituut IBIS UvA een evenement ter ere van haar 25-jarig bestaan. Bij hen verscheen een groot aantal proefschriften over deelonderwerpen van Lean Six Sigma (LSS). Bijvoorbeeld over de regelkaart. Hiermee kun je als manager inschatten of een situatie afwijkt van de normale situatie. De kaart werd bijna 100 jaar geleden door Walter A. Shewhart geïntroduceerd. Dat leverde voor mij een interessant vraag op; hoe actueel is LSS eigenlijk nog?

Hype

Een interessante blik op deze vraag gaf Alex Kuiper, assistant professor bij IBIS UvA. Hij stelde zelf de vraag of LSS inmiddels niet ten onder gaat aan haar eigen succes. Dit besprak hij aan de hand van een theorie over hypes en rages. Een hype kent verschillende stadia. Worden mensen die met een hype werken benoemd in de non-business media? Dan kun je ervan uitgaan dat je in het stadium bent aangekomen waarin het tijd is voor een nieuwe hype. Is dat moment nu daar voor LSS?

De houdbaarheidsdatum van Lean Six Sigma

De data-georiënteerde verbetermethodiek LSS ontstond in een tijd dat rekencapaciteit beperkt was. Conclusies voor procesaanpassingen en kwaliteit werden getrokken met soms maar beperkte statistische gegevens. In de huidige wereld van Big Data wordt inmiddels veel informatie verzameld. Conclusies voor procesaanpassingen maken we inmiddels ook op basis van algoritmes, zelflerende systemen, ProcesMining en kunstmatige intelligentie. Deze andere benaderingen voor verbetering zijn scherper, nauwkeuriger en nieuwer. Het bedrijfsleven kijkt er dan ook met grote interesse naar. Procesverantwoordelijke managers laat zich namelijk liever zien met zo’n vernieuwende techniek. Dat heeft iets fascinerends en iets magisch. Langzaam verschuift daar, als onderdeel van een nieuwe hype, dan ook de focus naartoe.

Is de rol van Lean Six Sigma dan uitgespeeld?

Het werkt volgens mij niet om LSS stellig als een altijd toepasbare oplossing voor allerlei kwalen voor te schrijven. Wel zie ik met alle nieuwe technieken aanknopingspunten om tot verdere verbetering te komen. De betrokkenheid van deelnemers aan LSS projecten kan afnemen, doordat het meten van de informatie minder vaak nodig is. De benodigde data is namelijk vaak al beschikbaar. Daarnaast wordt de rol van data steeds groter bij het zoeken naar oorzaken en verbetering. Mee-evolueren met nieuwe technieken is voor LSS dus een must om relevant te blijven.

Andre Sliedregt

Andre Sliedregt

Lean Six Sigma in 2020

Als collega’s bij Het ConsultancyHuis versterken we elkaar bij de aanpak van bedrijfsmatige problemen. We zijn binnen verschillende disciplines actief vanuit verschillende achtergronden in ICT en procesverbetering. De combinatie van specialisten op het gebied van Big Data, kunstmatige intelligentie en LSS biedt een grote diversiteit aan invalshoeken. Die brede kennis zetten we in bij onze klanten, maar verspreiden we ook op andere manieren. Zo bieden we een training voor managers waarin we de kennis van LSS, Devops en Agile werken combineren. Eerder hielpen we het HR-team van Coolblue met een interactieve Lean Awareness training. Bovendien ontwikkelde we de Lean Six Sigma Companion. Deze app helpt je overzicht te houden over de verschillende fasen, deliverables, tools en tollgates in een LSS-project. We kijken verder dan uitsluitend Lean Six Sigma als middel. Daarmee gaan we voorbij de hype en maken we Lean Six Sigma actueel voor 2020. Meer weten? Neem contact op met Het Consultancyhuis voor een vrijblijvend gesprek.