Machine Learning & AI Tribe

Machine Learning Tribe

Machine Learning en Artificial Intelligence zijn overal. We gebruiken ze tegenwoordig (meestal zonder dat we het doorhebben) meerdere keren per dag. En dat is nog maar het begin. De komende jaren gaan deze technieken ons leven op heel veel manieren beïnvloeden, veranderen en verbeteren. De Tribe Machine Learning en Artificial Intelligence bestaat uit een aantal enthousiastelingen binnen Het ConsultancyHuis dat het leuk en interessant vindt om deze ontwikkelingen niet alleen te begrijpen maar er ook daadwerkelijk wat mee te doen.

Machine Learning and AI - Het Consultencyhuis

De tribe heeft twee primaire doelstellingen:

  • Het verdiepen en verbreden van de kennis rondom thema’s als Machine Learning, Artificial Intelligence en Deep Learning. Dit doen we door studie en kennisdeling;
  • Het gezamenlijk bouwen van AI-oplossingen voor concrete problemen. In de eerste plaats om ervan te leren hoe je zoiets nou doet. En in de tweede plaats om daadwerkelijk gave oplossingen te bouwen voor concrete problemen.