Migratiegolf van energiedata: op weg naar één systeem

Migratiegolf van energiedata: op weg naar één systeem

Door Martijn Jager en Saskia Wantia, Business Consultants bij Het ConsultancyHuis

De zeven regionale netbeheerders in Nederland staan aan de vooravond van een fikse operatie: er komt één centraal systeem voor allocatie-, reconciliatie- en meetdata (C-ARM). Daarvoor moeten de netbeheerders al hun decentrale processen migreren naar een nieuwe ICT-infrastructuur. Een operatie van ongekende omvang, want het gaat om de verbruiksgegevens van vele miljoenen aansluitingen. In de komende anderhalf jaar worden die in dat ene, uniforme systeem ondergebracht.

Slim en efficiënt georganiseerd
De operatie is nodig én waardevol in het licht van de energietransitie, die veranderingen teweeg brengt in onder meer energiebronnen, verbruik en manieren van (terug)levering. Dankzij één centraal platform hoeven grote veranderingen niet in zeven verschillende systemen te worden doorgevoerd. Daar komt bij dat een uniform systeem de groei en complexiteit van nieuwe energie- én datastromen beter en betaalbaar kan faciliteren.

Krachten bundelen is niet nieuw
Het is nu aan de netbeheerders om praktisch naar het platform toe te werken. Achter de schermen bereiden ze, samen met Energie Data Services Nederland (EDSN), de migratie van hun energiedata voor. Helemaal nieuw is dat samenwerken van netbeheerders overigens niet: in 2013 bundelden ze ook al hun krachten bij de invoering van het Centraal Aansluitingenregister. Ook toen hevelden ze hun eigen informatie – succesvol – over naar één centraal systeem, waar ze nu allemaal gebruik van maken.

Aan de slag: de migratie
De huidige centralisatie is er echter eentje van de buitencategorie, mede door de zeer grote hoeveelheid data. Meterstanden, verbruiksgegevens, aansluitgegevens en procesresultaten uit het verleden… Netbeheerders moeten al deze data uit het eigen systeem trekken, foutloos transporteren en vervolgens inladen in het nieuwe systeem. Dat lukt alleen met software die dit proces van A tot Z faciliteert. Die software is niet zomaar voorhanden. Die moet – per netbeheerder – worden ontwikkeld.

Inzicht in de harde euro’s
Het ConsultancyHuis ontwikkelt momenteel migratiesoftware voor een van de netbeheerders. We buigen ons ook over het testen ervan en zijn erbij als de data straks daadwerkelijk migreert. De migratie blijft overigens niet beperkt tot ‘hier oppakken en daar neerzetten’. Het verhuizen van gegevens heeft ook invloed op de rapportages voor allocatie en reconciliatie. In deze rapportages zijn de onderlinge verrekeningen in ‘harde euro’s’ zichtbaar. Netbeheerders willen dat inzicht vanzelfsprekend behouden. Daarom helpen we om, in het kielzog van de migratie, ook een nieuwe rapportage-omgeving in te richten, gebaseerd op het nieuwe centrale bronsysteem.

Impact op marktpartijen
Het nieuwe platform centraliseert de processen van de netbeheerders. Maar ook andere partijen krijgen ermee te maken, zoals meetbedrijven. Zij gaan hun meetdata straks aanleveren aan het centrale systeem. Sinds er enkele jaren geleden een standaardisering van het berichtenverkeer heeft plaatsgevonden met EDSN gebeurt die aanlevering aan netbeheerders al uniform. De invoering van het centrale systeem vereist nog meer uniformiteit, niet alleen in aanlevering maar óók in verwerking. Ook de volgende schakel in de dataketen, de energieleveranciers, profiteren van het nieuwe systeem. De gegevens die zij op hun beurt ontvangen, zijn dankzij het stroomlijnen en uniformeren van alle data helder en consistent. Dat is goed nieuws voor de transparantie.

Neem medewerkers mee in de transitie
Tot in 2019 zullen de netbeheerders met deze operatie bezig zijn. Ze gaan één voor één over. Al die tijd blijft het nodig om een vinger aan de pols te houden, bijvoorbeeld om te kijken wat er gebeurt als een volgende netbeheerder instapt op het centrale platform. Overigens is het voor elke netbeheerder ook belangrijk om de eigen, interne organisatie mee te nemen. Uiteindelijk moeten medewerkers wel met het nieuwe systeem kunnen werken. Dat gaat wat ons betreft verder dan het verzorgen van een gebruikersopleiding. Wie ook investeert in de bewustwording van medewerkers heeft straks personeel dat de veranderingen sneller accepteert én er klaar voor is zodra de migratie is voltooid.