Congestie: hoe het openstellen van data bij kan dragen aan de oplossing

Congestie: hoe het openstellen van data bij kan dragen aan de oplossing

De energietransitie is in een versnelling. Dit vraagt om een innovatieve energievoorziening die radicaal anders is dan nu: meer duurzaam, decentraal en digitaal. Mede hierom organiseerde Alliander op vrijdag 19 november 2021 de “Innovathon”; een hackathon waarin een oproep werd gedaan om mee te denken over innovatieve oplossingen voor de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. Gedurende 24 uur hebben verschillende teams zich gebogen over één centraal vraagstuk: hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer en sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte? Een uitgelezen kans voor Het ConsultancyHuis om zijn kennis en expertise van o.a. de energiemarkt te benutten.

In de voorbereidende weken hebben verschillende collega’s uit diverse vakgebieden gebrainstormd over het centrale vraagstuk. Na wat wikken en wegen is er uiteindelijk consensus gevonden over het idee waarmee we ons hebben opgeven voor de Innovathon: de congestie-index. Het afgevaardigde team van Het ConsultancyHuis, bestaande uit vijf collega’s, is verder aan de slag gegaan met de uitwerking van dit idee.

Peakshift

Congestie kan gezien worden als filevorming op het elektriciteitsnet. In feite gaat het om een onbalans in het netwerk dat ontstaat doordat de vraag naar transportcapaciteit niet overeenkomt met de beschikbare capaciteit. Mede door de energietransitie komt congestie steeds meer voor in Nederland. Zo kiezen we vaker voor duurzame energie, door bijvoorbeeld zelf zonnepanelen te installeren, maar heeft het net niet voldoende capaciteit voor alle energie die terug wordt geleverd door deze panelen op het moment dat de zon veel schijnt. Dit verschijnsel is een last voor netbeheerders aangezien zij geacht worden een oplossing te vinden. Om deze reden is het idee van de congestie-index ontstaan.

Is steeds maar doorgaan met verzwaren van het net de beste oplossing om congestie te voorkomen? Of kunnen we misschien slimmer en beter omgaan met de beschikbare netcapaciteit? Ons idee was om de gegevens over de beschikbare capaciteit open te stellen via een centraal platform. Op dit platform kunnen bedrijven en de ‘gewone man’ terecht om de betreffende (congestie) data in te zien. Door op een eenvoudige manier aan te geven wat de lokale situatie is op het net, kan er rekening gehouden worden met congestie in het verbruikspatroon. De gegevens worden beschikbaar gesteld op een platform, zodat iedereen oplossingen kan bedenken rondom de congestiedata. Een eigenaar van een koelcentrum kan bijvoorbeeld software ontwikkelen die het vermogen vermindert bij kritische capaciteit. Daarnaast kunnen er financiële voordelen behaald worden voor de bewustere afnemers van energie. De congestie-index, ook wel bekend als ‘peakshift’, is één van die mogelijke oplossingen die enkel gerealiseerd kan worden door het openstellen van congestiedata. Het omvat een applicatie die de de verwachte congestie voor de komende 24 uur inzichtelijk maakt. Op deze manier kunnen bepaalde slimme apparaten, zoals EVs, aan worden gestuurd op basis van deze verwachting of kan de gebruiker handmatig apparaten aan/uit zetten. Uiteraard staat er een beloning tegenover op het moment dat de gebruiker minder verbruikt op ‘dure’ transportmomenten.

Innovatie3

Wij zijn trots op wat het team heeft neergezet in 24 uur. Tijdens de Innovathon hebben zij de verbinding opgezocht met de business om zo tot de kern van het probleem te komen. Deze ondernemende houding heeft ertoe geleid dat we onze kennis van de energiemarkt verder hebben kunnen ontwikkelen. Wil jij meer weten over congestie, onze app ‘peakshift’ of een ander gerelateerd onderwerp? Neem dan contact met ons op!