Coördineren acceptatieproces in landelijk programma C-ARM

Om doorbraken in de energietransitie mogelijk te maken zijn veranderingen nodig.  In het Programma “Centralisatie ARM” hebben de zeven regionale netbeheerders intensief met elkaar samen gewerkt om te komen tot één centrale toepassing voor allocatie, reconciliatie en meetdata (C-ARM). Daarmee wordt het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt afgestemd. Het complexe programma is met recht een “huzarenstukje” genoemd, zie deze korte film.

Opdracht

Ondersteun de werkgroepen en beslisgremia om de programma mijlpalen gecontroleerd te kunnen passeren, op basis van (1) glasheldere en gedragen acceptatiecriteria, (2) duidelijke en zorgvuldig afgewogen vrijgaveadviezen, en (3) begrijpelijke overzichten en prognoses.

Aanpak

  • Structureren, aanscherpen en SMART maken van de acceptatiecriteria, door middel van workshops, detail analyse en verankering
  • Draagvlak creëren in de werkgroepen en hen actief ondersteunen om tijdig te komen tot eenduidige, zorgvuldig afgewogen en gedragen adviezen
  • Adviseren en challengen. Neutraal en toch uitgesproken.
  • Veelvuldig communiceren en verbinden. Zorgen voor één gezamenlijke waarheid.
  • Scherp begeleiden van alle werkgroepen, programma domeinen en beslisgremia bij de MSP Gate Reviews zodat deze tijdig, zorgvuldig, traceerbaar en soepel lopen
  • Creëren van overzichten en dashboards met de status + verwachting van alle acceptatiecriteria, vrijgaveadviezen en mijlpalen
  • Ondubbelzinnige vastlegging voor audit trails en bewaking van restpunten.

Bijzonderheden

De complexiteit van het programma was hoog, mede vanwege de omvang, het aantal partijen, de inhoudelijke complexiteit, de governance complexiteit en de vele interne en externe afhankelijkheden. De regionale netbeheerders, EDSN en CGI hebben niet eerder zo grootschalig, intensief en constructief met elkaar samengewerkt.

Daarbij was het uitermate belangrijk om de diverse gremia aan te jagen, scherp te houden op de kwaliteit van hun deliverables, en tegelijk te challengen om constructieve besluiten te nemen vanuit de intentie van hun mandaat en het gezamenlijke doel.

C-ARM

Resultaat

Bij elk van de 160 programma mijlpalen kregen de vele werkgroepen, domeinen, taskforces en beslisgremia tijdige, zorgvuldige, onderbouwde en gedragen adviezen waarmee zij gefundeerde Go/No-Go beslissingen konden nemen.

Daarmee is bijgedragen aan de succesvolle besturing van het programma en de gecontroleerde livegang van C-ARM bij alle regionale netbeheerders.

Reactie klant

“Het was heel fijn om Franc aan boord te hebben. Hij had een hele belangrijke bijdrage in het plannen, structuren en najagen om te komen tot gedragen en afgewogen vrijgaveadviezen.”

Professional

Franc is trots om te hebben mogen bijdragen aan dit complexe Huzarenstukje in de energiesector. Verheugd dat de opdrachtgever en het programmamanagement erg blij zijn met het resultaat en de aanpak. Het was een mooie en rijke rol, ten eerste door de verbinding en interactie met alle partijen, groepen en gremia. Ten tweede door de volle breedte van de inhoud, van functionaliteit, test, performance, beheer, transitie, business implementatie, nazorg, control frameworks tot en met batenmanagement.