Onboarden van slimme digitale apparatuur

Door netbeheerders wordt steeds meer slimme digitale apparatuur geplaatst in de elektra- en gasnetten. Deze technologie heet Operationele Technologie (OT). Alliander heeft als doel om het net slimmer te maken door het gebruik van OT devices. Het is belangrijk dat de slimme apparaten na de uitrol beheerd kunnen worden.

Alliander

Opdracht

“Help ons bij het onboarden (in beheer nemen) van nieuwe OT ketens en ontwikkel hiervoor een standaard aanpak.”

Aanpak

Er is gestart met een lijst met alle onderwerpen die behandeld dienen te worden bij een in beheer name – de beheer acceptatiecriteria. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat er voor een onboarding moet gebeuren en wat er verwacht wordt bij de oplevering van een project.

Vervolgens zijn alle documenten die opgeleverd moeten worden – zoals SLA’s en DAP’s – van nieuwe templates voorzien zodat die beter passen in de huidige werkomgeving.

Bijzonderheden

Onboarding trajecten van OT ketens zijn bijzonder omdat ze wezenlijk verschillen van het beheren van IT infrastructuur. Bij OT heb je te maken met een keten van engineers en monteurs in het veld, telecompartners die de verbinding verzorgen en beheerders van de centrale databases en applicaties. Om de gehele keten te beheren dien je duidelijk te maken dat ieder onderdeel van de keten van belang is en dat je het dus echt als ketenteam moet aanpakken. Als 1 ding niet goed functioneert dan heeft dat meteen invloed op de gehele keten en dus op de eindgebruikers.

Resultaat

Er zijn verschillende nieuwe OT ketens in beheer genomen. Hiernaast is een standaard werkwijze opgesteld met templates en criteria om nieuwe onboarding trajecten uit te voeren. Alliander collega’s zijn opgeleid om zelf in de toekomst nieuwe OT ketens te onboarden.

Reactie Klant

“..”

Professional

In deze opdracht heb ik me echt verder kunnen ontwikkelen in de implementatie van complexe ketens in een grote organisatie. In de verschillende ketens heb ik geleerd om mensen echt met elkaar te verbinden om zo tot een goed resultaat te komen.