Oplossen data issues na migratie

Na de overname van Oxxio door Eneco moesten de klanten gemigreerd worden van de Oxxio-systemen naar die van Eneco. Tegen het einde van het migratieproject werd duidelijk dat er een grote hoeveelheid data-issues veroorzaakt zouden worden door de migratie. Ik ben toen naar voren geschoven om het verwerken/oplossen van deze issues in goede banen te leiden.

Oxxio

Opdracht

“Los de data issues op die gaan ontstaan na het migreren van klanten van Oxxio naar Eneco. Zorg er voor dat we in control komen en dat de eindklant er zo min mogelijk van merkt”

Aanpak

Per fout/uitvalcategorie is een analyse uitgevoerd hoe deze op te lossen (incl werkinstructie), is bepaald wie het kan oplossen, welke rechten daarvoor nodig zijn, hoe lang een case duurt en welke onderlinge afhankelijkheden er zijn tussen issues. Met deze data is een tool gebouwd van waaruit de te corrigeren data is gedistribueerd aan de medewerkers en waarmee verwerkte uitval werd afgemeld.

Bijzonderheden

Het ConsultancyHuis haakte in vrij laat stadium van de migratie aan. De opdracht kreeg hierdoor een duidelijk ‘opruim’ karakter in plaats van een ‘voorkom’ karakter. Er is een tool ontwikkeld om al het werk over 80 man te verdelen. Samen met IT zijn data manipulaties uitgevoerd om 300 mandagen aan werk te besparen.

Resultaat

Alle (>100) verschillende datafouten en –uitval-categorieën zijn gedetailleerd in kaart gebracht. Op een gecontroleerde en ordentelijke manier meer dan 2.000 mandagen aan uitval handmatig opgelost door ~80 medewerkers in 1,5 maand.

Reactie klant

“Ik wil je bedanken voor je geweldige inzet. Je hebt bijgedragen aan het succes van de migraties. Je bijdrage in de procesoptimalisatie heb je gestructureerd aangepakt. De Lean training heeft frisse inzichten gegeven”

Professional

Gezien de tijdsdruk en de grote hoeveelheid uitval categorieën was dit een uitdagende opdracht. Voor het behaalde succes was een goede samenwerking tussen business, IT en het migratie-projectteam essentieel. Het leuke aan de opdracht was dan ook om al die partijen bij elkaar brengen. Daarnaast heb ik er veel plezier uitgehaald om in de aanvankelijk grote berg met issues en data, structuur aan te brengen zodat deze ordentelijk verwerkt kon worden.