regie

Introduceren Data Kwaliteitsmanagement

“Ontwikkel een Stedin-brede aanpak om inzicht te krijgen in datakwaliteit en de organisatie in staat te stellen te sturen op de verbetering van datakwaliteit”

Oplossen data issues na migratie

“Los de data issues op die gaan ontstaan na het migreren van klanten van Oxxio naar Eneco. Zorg er voor dat we in control komen en dat de eindklant er zo min mogelijk van merkt”

Proces_en_organisatieverbetering
IT_realisatie

Opzetten controlespoor voor migratie

“Richt een controlespoor in om de migratie van ongeveer 300000 EON klanten naar Eneco in goede banen te leiden”

Controleruimte opzetten voor pilot

“Geef ons één centrale control room voor het volledig monitoren van de succesratio’s, klantbeleving, doorlooptijden en planningsorganisatie van een nieuwe pilot waarbij er drie verschillende proposities worden getest.“

IT_realisatie