Realisatie Lean Six Sigma Companion app

Realisatie Lean Six Sigma Companion app

Twee maanden geleden heeft Het ConsultancyHuis de Lean Six Sigma Companion app gelanceerd in de App Store en zeker niet zonder succes; inmiddels is de app meer dan 500 keer gedownload en komen er veel enthousiaste reacties terug! Om een beeld te krijgen van de realisatie heb ik Collin Oosterbaan geïnterviewd. Hij is developer bij Het ConsultancyHuis en heeft het merendeel van de app ontwikkeld. Hieronder een verslag.

Wat is de functie van de Lean Six Sigma Companion app?

Dit is tweeledig. Ten eerste de functie van de Lean Six Sigma app voor gebruikers; een naslagwerk en leidraad voor verbeterprojecten aan de hand van de 5 standaard fasen van een Lean Six Sigma project. Ten tweede had de ontwikkeling van de app op zichzelf een belangrijke functie voor Het ConsultancyHuis. We konden intern meer ervaring opdoen met het bouwen van apps op iOS in de nieuwe programmeertaal Swift en hiernaast Scrum in de praktijk toepassen.

Wie waren er betrokken bij het ontwikkelen van de app en hoe zijn jullie op het idee voor deze app gekomen?

De disciplines Project management, Business Consultancy en Development waren betrokken bij het ontwikkelen van de app. De keuze voor een brede inzet was een belangrijke succesfactor voor de realisatie; in het verleden hebben projecten binnen één discipline niet altijd tot het gewenste resultaat geleid. Mijn collega Hans Dorst had het idee voor de app; hij heeft in voorgaande projecten de Lean Six Sigma ‘placemat’ – met alle tools, templates en deliverables – gebruikt en zag in het toepassen hiervan een mooie kans voor een nieuwe (mobile/tablet) applicatie.

Wat was jouw rol binnen het ontwikkelproces en hoe verliep de samenwerking?

Ik heb zelf het merendeel van de app ontwikkeld met ondersteuning van drie collega developers; Alexander van den Bosch, Rutger de Vries en Kees Wouters. Rutger had tevens de focus op het distribueren van de app naar collega’s zodat er getest kon worden op verschillende devices en feedback opgehaald kon worden middels de tool TestFairy. De app is gemaakt aan de hand van een iteratieve ontwerpmethode. Hans Dorst had de Product Owner rol en was verantwoordelijk voor het leveren van inhoudelijke input wat betreft de Lean theorie en tools. Hiernaast onderhield hij het contact met de Lean Six Sigma Company die – in een later stadium – betrokken was bij het ontwerp van de app.

Al met al een succesvolle samenwerking, met name door de brede inzet van collega’s uit verschillende vakgebieden.

Zijn er specifieke tools/methodieken gebruikt gedurende de realisatie van de app?

De ontwikkeling vond plaats aan de hand van de Scrum methodiek; sprints van drie weken. Een online JIRA board is gehanteerd om de User Stories te loggen en te bewaken. Als testtool hebben we gebruik gemaakt van TestFairy en voor het versiebeheer van de software gebruikten we GitLab. Hiernaast communiceerden we via WhatsApp (een team groep). Gezien we niet vaak bij elkaar in de buurt zaten is dit een perfect medium om informatie uit te wisselen en feedback op te halen.

Wat zijn jouw ervaringen wat betreft de realisatie van de app? Wat verliep er goed en wat zou je/zouden jullie achteraf anders aangepakt hebben?

De Lean Six Sigma Companion app is gebouwd middels een ster-structuur; de kern is de DMAIC-cirkel. Als je één van de vlakken in de app selecteert ga je naar ‘buiten’ in de stervormige structuur en krijg je steeds meer gedetailleerde content tot je beschikking. Gedurende de ontwikkeling is in eerste instantie één tak volledig ingevuld. Dit betekent dat end-to-end voor één fase de beschrijving, deliverables en tools zijn ingericht. Het doel hiervan was om de volledige app in een vroeg stadium te kunnen testen. Vervolgens zijn de andere Lean Six Sigma fasen geïmplementeerd.

Ik ben zelf erg tevreden over de keuze om voor het inrichten van de verschillende fasen ‘lege’ templates te gebruiken. De content – inhoudelijke beschrijving, tools enz. – staat dus los van de structuur. Dit betekent dat het raamwerk van de app eenvoudig hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een Companion app voor een andere methodiek – Scrum, ITIL enz. – en zorgt ervoor dat aanpassingen aan de bestaande app efficiënt en effectief doorgevoerd kunnen worden.

Het enige punt van aandacht aangaande de ontwikkeling is wat mij betreft dat we weinig fysiek samen konden werken. Uiteraard zitten alle teamleden op een opdracht bij een klant en is dit bijna onvermijdelijk. Dit en het feit dat er geleerd moest worden over het ontwerpen van apps heeft ervoor gezorgd dat de doorlooptijd van de realisatie wat langer dan verwacht was. Het grote voordeel is wel dat onze kennis en ervaring wat betreft het bouwen van apps sterk gegroeid is en wij dit in kunnen zetten voor toekomstig te realiseren apps.

De eerste versie staat nu; hoe wordt de app ontvangen door gebruikers? Hoeveel downloads en welke feedback krijg je terug?

De app staat nu 2 maanden in de App Store en is al meer dan 500 keer gedownload. Een erg mooi aantal en blijkbaar wordt de nieuwe app gewaardeerd door gebruikers. Dit horen we ook terug van onder andere deelnemers aan trainingen bij de Lean Six Sigma Company; zij hebben de app na de training in gebruik genomen en zijn enthousiast!

Zijn er plannen om de app uit te breiden of aan te passen?

Er zijn verschillende ideeën voor het uitbreiden van de app. Onder andere het bijhouden van de voortgang van projecten, de mogelijkheid tot het delen van deze voortgang met teamleden, het toevoegen van templates en een zoekfunctie. Hiernaast wordt gewerkt aan een vertaling van de content naar het Engels en een implementatie op Android en het Windows Phone platform. Deze aanpassingen zullen in de komende releases doorgevoerd worden.

Zijn er al ideeën voor een nieuwe app voor bijvoorbeeld andere methodieken/tools?

Er wordt tevens nagedacht over nieuwe apps, bijvoorbeeld een Scrum Companion. De focus op dit moment ligt echter op het verder uitbouwen van de Lean Six Sigma Companion app.

Sandor Gorter – Business Consultant bij Het ConsultancyHuis

Wil je de Lean Six Sigma Companion ook proberen? Download de app dan hier:

Lean Six Sigma Companion