‘Soft skills horen er gewoon bij’

‘Soft skills horen er gewoon bij’

Door Sanne Bink, Business Consultant Het ConsultancyHuis

Onder invloed van digitalisering, robotisering en de wens efficiënter te werken, is de vraag naar technische competenties groot in alle sectoren van het bedrijfsleven. Maar heb je met een paar ‘knappe koppen’ alles in huis om oude patronen te doorbreken en nieuwe processen op te tuigen? Is het voorhanden hebben van geavanceerde technologie voldoende om mensen een nieuwe manier van werken te laten omarmen? Mijn antwoord op beide vragen: nee. Hoeveel technisch vernuft je ook meebrengt, wij zijn ervan overtuigd dat we een ICT-traject niet succesvol kunnen afronden zonder het meebrengen van sterke soft skills.

Soft Skills Academy
Succesvolle technologie is méér dan het implementeren van een systeem, bijbehorend proces, rollen en verantwoordelijkheden. Onze slogan zegt het eigenlijk al: ‘Omdat ICT niet om ICT draait’. We richtten in 2017 een Soft Skills Academy op binnen Het ConsultancyHuis om die zachte kant verder te professionaliseren. We vinden dat de onderlinge sociale processen in teams net zoveel aandacht horen te krijgen als de focus op ‘techniek’ en ‘resultaten’.

Verankeren in hoofd en hart
In de afgelopen maanden zijn we daarvoor op onze Soft Skills Academy het thema ‘faciliterend leiderschap’ gaan uitdiepen. In onze beleving zijn wij als consultant vooral van toegevoegde waarde bij de klant als wij in staat zijn goed faciliterend leiderschap neer te zetten. We zijn pas echt een faciliterend leider als we een boodschap zo kunnen overbrengen aan een team dat die zich in hoofd en hart verankert en daarmee de klant in staat stellen oude patronen te doorbreken.

Tekenen, bijna zoals vroeger
Binnen dit thema behandelen we meerdere onderwerpen. We zijn gestart vanuit een creatieve invalshoek: we willen visueel gaan communiceren. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat we weer zijn gaan tekenen. Gewoon zoals vroeger, op de basisschool. Wie vond tekenen toen niet leuk? Ergens onderweg, bij het opgroeien, is tekenen bij de meesten volledig op de achtergrond geraakt. We zijn woorden gaan gebruiken, terwijl visualisaties zeer effectief kunnen zijn. Ze bieden onder meer snel overzicht. Daar hoef je geen subliem tekentalent voor te hebben, iedereen kan immers tekenen. Je hebt er wel inlevingsvermogen voor nodig: je moet een situatie in één oogopslag kunnen weergeven zodat iedereen die snapt. We hebben het creatieve team van ‘De Betekenaar’ gevraagd om twee inspirerende avonden te organiseren bij ons op kantoor. Samen met vijfentwintig enthousiaste collega’s zijn we aan de slag gegaan met een aanzet tot visueel leiderschap.

De kracht van symbolen
We leerden met eenvoudige tekeningen de werking en de kracht van symbolen toepassen. Dat was in het begin wennen, maar het was tegelijkertijd ook ontzettend leuk om te doen. We kregen er energie van en ontdekten dat we ons tekenplezier uit onze kindertijd gelukkig nog hadden behouden. Door duidelijk af te stemmen waar verschillende symbolen voor staan, geeft een tekening veel beter een situatie weer dan een tekst met duizend woorden. Het was heel mooi om te zien en te ervaren hoe wij samen in staat waren om een intern proces van aanvraag tot inzet bij de klant volledig te visualiseren.

We blijven visualiseren
Dat visueel communiceren effect heeft, merken we in onze dagelijkse praktijk. We zien het steeds vaker bij onze klanten en ook wij passen nu meer visualisaties toe in onze communicatie en werkwijzen. Het helpt ons snel verder om de vraag van een klant te doorgronden en effectief met groepen aan de slag te gaan. Het professionaliseren van onze soft skills hoort inmiddels bij onze manier van werken. Binnenkort buigen we ons over ‘teamcoaching’. Omdat ICT nu eenmaal niet alleen om ICT draait.