De tijd is zowel een kans als een vijand voor Lean Six Sigma

De tijd is zowel een kans als een vijand voor Lean Six Sigma

Is een jubileum voor een kennisleider van een methodiek als Lean Six Sigma eigenlijk wel een pré?
1 mei 2019 bestond het Lean Six Sigma opleidingsinstituur IBIS van de Universiteit van Amsterdam 25 jaar. Ter ere van dit jubileum was een event georganiseerd waarbij werd teruggeblikt op die kwart eeuw geschiedenis van deze kennisleider op het gebied van Lean Six Sigma (verder: LSS) in Nederland. Onze collega André Sliedregt was hierbij aanwezig. Inmiddels zijn bij het IBIS UvA een groot aantal proefschriften verschenen over deelonderwerpen rond LSS, zoals bijvoorbeeld de regelkaart, die bijna 100 jaar geleden door Shewhart werd geïntroduceerd. Voldoende reden dus voor de vraag hoe actueel LSS eigenlijk nog is. Professor Ronald Does opende de bijeenkomst en daarna was het de beurt aan diverse (oud-)collega’s van IBIS UvA om hun blik op de materie te geven. Interessante blik op dit onderwerp was het verhaal van Alex Kuiper, die hardop de vraag stelde of Lean Six Sigma inmiddels niet ten onder gaat aan haar eigen succes. De verschillende stadia van een hype/rage zoals de wetenschap die heeft onderscheiden, werden doorlopen, en op een moment dat vrijwel iedereen met de hype werkt en de materie bediscussieerd wordt in de non-business media,  is het volgens de theorie tijd voor een nieuwe rage/hype. De vraag is of dat moment nu daar is voor LSS.

De houdbaarheidsdatum van Lean Six Sigma
De data-georiënteerde verbetermethodiek LSS is ontstaan in een tijd dat rekencapaciteit beperkt was en dat met soms beperkte gegevens op basis van statistiek conclusies moesten worden getrokken voor procesaanpassingen en kwaliteit. In de huidige wereld van Big Data wordt inmiddels zoveel informatie verzameld, dat op basis van algoritmes, zelflerende systemen, ProcesMining en Artificial Intelligence óók conclusies mogelijk zijn voor procesaanpassingen. Dat maakt een hele andere benadering mogelijk en daar kijkt het bedrijfsleven nu dan ook met grote interesse naar. Niet alleen omdat die beter en nauwkeuriger is, maar óók omdat het nieuwer is.  Procesverantwoordelijke managers spelen zich immers vaak liever in de picture met een vernieuwende techniek die iets fascinerends en iets magisch heeft, dan met een lang bestaande solide verbetermethode: langzaam verschuift daar dan ook de focus op als onderdeel van een nieuwe hype/rage.

Is de rol van Lean Six Sigma inmiddels uitgespeeld?
Geenszins! Zolang LSS maar niet dogmatisch gepropageerd wordt als een oplossing voor alle kwalen die altijd effectief toepasbaar is. Ook met allerlei nieuwe mogelijke technieken, biedt de relatief simpele structuur in aanpak volgens de DMAIC-structuur, voldoende aanknopingspunten om tot stapsgewijze verbetering te komen van datgene dat een relevant en significant onderdeel van het probleem is. Wel kan de betrokkenheid van deelnemers afnemen doordat het bepalen en het meten van de benodigde informatie minder vaak nodig is. De data is immers vaak al uitgebreid beschikbaar.  Mee-evolueren met die nieuwe technieken is wel nodig om als LSS relevant te blijven. De rol van data zal in de toekomst immers groter worden bij het zoeken naar oorzaken en verbetering. Binnen Het ConsultancyHuis zijn collega’s in verschillende disciplines actief, elk met verschillende achtergronden in de ICT en/of procesverbetering. Daardoor kunnen zij elkaar versterken bij de aanpak van een bedrijfsmatig probleem en zijn zij niet beperkt tot bijvoorbeeld uitsluitend Lean Six Sigma als middel. De combinatie van specialisten op het gebied van o.a Big Data, kunstmatige intelligentie en LSS biedt een grote diversiteit aan mogelijke klassieke en futuristische invalshoeken voor een aanvalsplan om een bedrijfsmatig probleem te lijf te gaan. Uit bovenstaande conclusies lijkt dat in ieder geval een goede bescherming te bieden tegen hypes en rages. Het ConsultancyHuis bestaat dan weliswaar nog geen 25 jaar, maar met die brede groep van ervaren consultants verwachten we dat zeker te gaan halen; we zijn al bijna op de helft! Tsja, en dan struikelen we in deze laatste zin toch nog een beetje over de statistiek waar LSS zo op leunt: ‘ zeker’ betekent namelijk een kans van 100%, en daar zijn statistici altijd wat kritisch over. “Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” is in dat licht dan ook een betere formulering. 

Op naar het volgende jubileum!

#leansixsigma   #regelkaart   #LSS    #processimprovement    #ibisuva