Hebben we de energiebedrijven nog wel nodig?

Hebben we de energiebedrijven nog wel nodig?

Door Kees Wouters, consultant bij Het ConsultancyHuis

‘Door beter geïsoleerde huizen verbruiken we minder gas. En onze elektriciteit wekken we steeds vaker zelf op met zonnepanelen op onze daken. Daardoor is het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik in de afgelopen jaren stevig gedaald. Goed nieuws voor de Nederlandse overheid: ze wil met de energietransitie binnen drie jaar op Europees niveau voorop lopen in duurzaamheid. Daarmee zet ze meteen een belangrijke stap in het nakomen van de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord. Dat werpt de vraag op: is er in de toekomst nog plaats voor energiebedrijven?

Energiebedrijven gaan faciliteren
‘Mijn antwoord: ja. Maar wel in een nieuwe rol. Eentje die past bij de verduurzaming van de wereld. Want dat is de enige manier om hun bestaansrecht te bestendigen. De omzet die ze nu boeken met grijze en groene stroom houdt straks echt niet meer over. Dat beseffen diezelfde energiebedrijven natuurlijk ook. In de markt zie je netbeheerders en energieleveranciers dan ook volop kijken naar nieuwe diensten en technologieën. Er zijn al heel wat proeftuinen ontstaan, waarin ze onderzoeken hoe ze klanten in duurzame energievoorziening kunnen faciliteren. Dat leidt tot nieuwe ideeën en concepten, zoals energiebedrijven die faciliteiten bieden voor lokale energieopslag in een woonwijk. Of energieleveranciers die samen met bedrijven uit andere sectoren op zoek gaan naar duurzame oplossingen voor wonen en werken.  En zo de rol van ‘verduurzamer’ krijgen in plaats van die van enkel stroomleverancier.

Verrassende initiatieven
‘Consumenten zitten ondertussen ook niet stil. Het besef dat de wereld toe moet naar milieuvriendelijke energieopwekking leidt al langer tot meer zonnepanelen of zonneboilers. Steeds vaker zie je ook lokale initiatieven die verrassend zelfvoorzienend zijn. Zo staat er dankzij een particulier initiatief een heuse waterkrachtcentrale in een kleine rivier in het zuiden van het land. Die centrale levert in samenwerking met een ‘groene’ leverancier nu energie aan bijna 200 huishoudens in de omgeving.

‘Innoveren móet. Liever gisteren dan vandaag. Bij Het ConsultancyHuis zien we dat de sector zich in deze opdracht vastbijt. Het is veelal pionieren omdat samenwerkingen moeten worden opgetuigd en veel technieken nog nieuw zijn  – of zelfs nog ontwikkeld moeten worden. De sector heeft echter niet de luxe om op zijn lauweren te rusten voordat een nieuw businessplan het levenslicht ziet. Denk maar aan 2020: over tweeënhalf jaar wil Nederland al één van de meest duurzame landen van Europa zijn…

‘Goed idee, gaan we doen!’
‘Daarom zitten we met onze consultancydiensten liefst in een pril stadium met energiebedrijven om de tafel om te praten over hun ideeën. Bijvoorbeeld over het automatiseren van bepaalde processen. Of over het ontwikkelen van apparatuur met een duurzaamheidsdoel. Wij onderzoeken of dat idee haalbaar is, kijken wat er uniek aan is en wie er voordeel bij hebben. In een week beoordelen we technologie, techniek en praktische toepasbaarheid van functies. Daarna weet een energiebedrijf of hun idee levensvatbaar is en of het loont om het verder te ontwikkelen. Dat houdt de vaart erin.

‘De innovatiekracht van energieaanbieders is groot. Nu is het tijd om die breed te gaan benutten. Zo kunnen ze hun toegevoegde waarde toekomstgericht gaan vormgeven.’

De komende maanden laat Kees Wouters in diverse blogs zijn licht schijnen op de verschillende aspecten van de energietransitie.