Workshop: Agile & Lean Fundamentals

Workshop: Agile & Lean Fundamentals

Het ConsultancyHuis heeft een training Agile & Lean Fundamentals ontwikkeld. In deze workshop van een dag nemen we de deelnemers mee in het gedachtengoed van Agile en Lean:

  • Wat is Agile?
  • Wat is Lean?
  • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Agile en Lean?
  • Wat zijn Scrum en Kanban? Hoe zien deze frameworks eruit en wat zijn de onderliggende principes? Hoe ziet dit eruit in de praktijk?

Door middel van een aantal leuke opdrachten zorgen we ervoor dat de stof beklijfd. Daarnaast zorgen we voor voldoende ruimte om vragen van deelnemers te beantwoorden en mee te denken met praktijksituaties. Aan het einde van de dag passen we de principes toe om een heuse Lego-stad te bouwen!

In de week van 9 april is de workshop gegeven aan een groep medewerkers van Allinq in Harderwijk, waar de training goed ontvangen werd:

“Onze klant heeft voor zichzelf Agile werken ingevoerd. In het kader van klantrelatie is het daarom zeer gewenst dat wij daar zoveel mogelijk op aansluiten, met name voor de samenwerking in de keten. Als organisatie die Lean gedreven probeert te verbeteren, waren we dus niet enkel benieuwd wat Agile werken voor ons en de keten betekent, maar vooral ook waar het aansluit bij onze huidige verbeterwaarden en -kenmerken.

De gevolgde workshop was door Het ConsultancyHuis ‘op maat gemaakt’ waar onze leerwensen herkenbaar in verwerkt waren. Een heldere, leerzame en actieve mix van gerichte theorie en praktische toepasbaarheid. Diverse onderwerpen werden aangestipt of, desgewenst, uitgebreider behandeld. Met meerdere instructeurs, die allen een waardevolle bijdrage hadden aan de workshop, die vooral elkaar goed aanvulden en gezamenlijk een duidelijk verhaal brachten.

Na deze dag hebben we nu een solide basis om zelf verder te gaan met Agile in de praktijk. Daarmee zijn we voorbereid en kunnen dus beter aansluiten bij de wensen van onze klant.” – Peter te Brake, Performance Manager bij Allinq.

Wilt u ook meedoen met de workshop ‘Agile & Lean Fundamentals?’, neem dan contact op met James De Mulder via james.de.mulder@hetconsultancyhuis.nl of telefonisch via 06 21 90 30 28.